Jan Kornelis   ca. 1690      gehuwd in mei 1718, Workum met:
                          Tjamke Heerkes      1690 (dochter van : Heerke Djurres   ca 1668 &  Trijntje Hessels )

kinderen:

Trijntje Jans  1719-1720

Trijntje Jans  1721

Trijntje  1722

Cornelis Jans  1724

Heerke Jans  1729

Cornelis Jans Koehoorn    ca 1730

Gertie Jans 1732


Cornelis Jans Koehoorn

Cornelis Jans Koehoorn is geboren omstreeks 1730. Cornelis is overleden in 1799 in Oosterzee, ongeveer 69 jaar oud. Cornelis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 21 februari 1751 in Wommels met Johantje Jans (Roukes). Johantje is overleden.

Kinderen van Cornelis en Johantje:

Janke    Koehoorn, geboren in 1749 in Spannum.  overleden op woensdag 25 november 1812 in Bolsward, 62 of 63 jaar oud.
Tjamke   Koehoorn, geboren op zondag 1 oktober 1752 in Wommels. overleden op donderdag 17 augustus 1826 in Bolsward, 73 jaar oud
Jan Cornelis   Koehoorn, geboren op maandag 15 september 1760 in Terband, Grietenij Angwirden.


Jan Cornelis Koehoorn is geboren op maandag 15 september 1760 in Terband, Grietenij Angwirden,  Jan is overleden op dinsdag 1 februari 1825 in Oosterzee, 64 jaar oud.
               Jan trouwde, 35 jaar oud, op zondag 12 juni 1796 in Terband met Jaantje Gerbens, 27 jaar oud. Jaantje is geboren op woensdag
                        1 maart 1769 in De Knijpe. Zij is gedoopt op maandag 27 maart 1769 in De Knijpe en het Meer.
                                                      Jaantje is overleden op zaterdag 7 oktober 1826 in Oosterzee, 57 jaar oud.


Kinderen van Jan en Jaantje:

Cornelis Jans Koehoorn, geboren in 1797.

Gerben Jans Koehoorn, geboren op donderdag 10 januari 1799 in Terband.

Heerke Jans Koehoorn, geboren op vrijdag 10 april 1801 in Oosterzee.

Johannetje Jans Koehoorn, geboren op vrijdag 7 oktober 1803 in Oosterzee. Johannetje is overleden.

Johannes Jans Koehoorn, geboren op maandag 4 november 1805 in Oosterzee.

Lambert Jans Koehoorn, geboren op maandag 22 februari 1808 in Oosterzee.

Hendrik Jans Koehoorn, geboren op maandag 15 april 1811 in Oosterzee.


 

Hendrik Jans Koehoorn        geboren: 15-04-1811 te Ooterzee    overleden Overlijdensdatum: 12-07-1888    (77jaar)
                                                                                                tr op 23-12-1838   Fetje Alberts Bieze Overlijdensdatum: 15-02-1895   (84 jaar)

Hendrik Jans Koehoorn is geboren op maandag 15 april 1811 in Oosterzee,  Hendrik is overleden op donderdag 12 juli 1888 in Lemsterland, 77 jaar oud.
                 Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op zondag 23 december 1838 in Lemsterland met Fetje Alberts Bieze, 28 jaar oud.
                           Fetje is geboren op woensdag 14 november 1810 in Lemsterland, dochter van Albert Bieze.
                                              Fetje is overleden op vrijdag 15 februari 1895 in Lemsterland, 84 jaar oud.


Kind van Hendrik en Fetje:

Jan Hendriks Koehoorn, geboren op woensdag 11 januari 1837


 Jan (Hendriks) Coehoorn  (Koehoorn)   gehuwd op 04-11-1860 met Pietertje (Dirks) Postma


 Jan Hendriks Koehoorn is geboren op woensdag 11 januari 1837 in Den Bosch,  Jan is overleden op maandag 6 mei 1912 in Lemsterland, 75 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op zondag 4 november 1860 in Lemsterland met Pietertje Dirks Postma, 22 jaar oud. Pietertje is geboren op maandag 22 januari 1838 in Lemsterland, dochter van Dirk Sanders Postma en Setske Pieters Walstra. Pietertje is overleden op woensdag 28 april 1920 in Lemsterland, 82 jaar oud.


Kinderen van Jan en Pietertje:

Fetje Koehoorn, geboren op donderdag 13 juni 1861 in Lemsterland. Fetje is overleden op zaterdag 5 augustus 1876 in Lemsterland, 15 jaar oud.

 Setske Koehoorn, geboren op vrijdag 4 september 1863 in Lemmer.

Hendrik Koehoorn, geboren op zondag 17 september 1865 in Lemmer.

Dirk Coehoorn, geboren op zaterdag 8 februari 1868 in Lemmer.

Frans Albert Koehoorn, geboren op zondag 20 november 1870 in Lemsterland.

Sander Coehoorn, geboren op woensdag 8 januari 1873 in Lemsterland.

Lubbert Coehoorn, geboren op maandag 3 mei 1875 in Lemsterland.

Baukje Coehoorn, geboren op vrijdag 3 mei 1878 in Lemsterland. Baukje is overleden op zaterdag 15 juni 1878 in Lemsterland, 1 maand oud.

Pieter Coehoorn, geboren op vrijdag 3 mei 1878 in Lemsterland. Pieter is overleden op donderdag 23 januari 1890 in Lemsterland, 11 jaar oud.

Janus Coehoorn, geboren op zondag 13 februari 1881 in Lemmer.

Rienk Coehoorn, geboren op zondag 24 februari 1884 in Lemsterland.

 


                                   
Janus Coehoorn is geboren op zondag 13 februari 1881 in Lemmer,  Janus is overleden op maandag 11 april 1949 in Lemmer, 68 jaar oud. Janus trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 23 september 1904 in Lemsterland met Jantje Seldenthuis, 23 jaar oud.
 Jantje is geboren op zondag 3 april 1881 in Lemsterland,
                                            dochter van Wybren Seldenthuis en Hielkjen Schram.
     Jantje is geboren op
03-04-1881  en overleden op donderdag 19 juni 1947 in Lemmer, 66 jaar oud.

Oostelijk van het midden lag toen Janus Coehoorn.   13-02-1881    Zijn vrouw was  Jantje Seldenthuis (Jansje Van Hielk.) Het nummer van zijn aak was LE 76. Janus lachte veel, wat op een goed humeur duidt. Hij had drie zoons en twee dochters,

De LE 76 van Janus Coehoorn kon de kuil niet aan boord krijgen en moest deze uiteindelijk losgooien en met veelwater in de botter kwamen ze in de haven van Schokland aan.

Janus Coehoorn  13 02 1881  is getrouwd met Jansje van Hielk.( Jantje Seldenthuis) met de  (LE76) uit de schans

kinderen:      zij hadden drie zoons en twee dochters, waaronder

Jan Coehoorn


Jan Coehoorn    gehuwd met    Boukje Bakker

Kinderen:

Auke    Coehoorn      08-09-1918   ?

Andries Coehoorn 

Janus    Coehoorn

Wybren CoehoornAndries Coehoorn  gehuwd met Jane Mckay geboren  1958 in Aberdeen, Schotland

Kinderen:
Rudmer Coehoorn 
XX         Coehoorn    

 

Genealogie Koehoorn
Samengesteld door Hans Tijssen

Jacob Gurbes Visser en Lubkjen Fokes

Kind:

Frans Jacobs Visser, geboren op 28 september 1737 te Langezwaag en op 7 juni 1822 , overleden te Lemmer op 7 juni 1822, 88 jaar oud, zoon van   Hij is getrouwd te Lemmer op 15 mei 1769, op 31-jarige leeftijd met Rinske Stevens Visser.

 Frans Jacobs Visser, overleden 7 juni 1822.    Oud 84 jaar, weduwnaar.

Uit dit huwelijk:

Jacob Franszes Visser, geboren te Lemmer op 8 juni 1770
Steven Franzes Visser, geboren te Lemmer, op 14 december 1772
Lupke Franzes Visser, geboren te Lemmer, op 24 april 1775

Tjitske Franzes Visser,
geboren te Lemmer op 3 juli 1778


Steven Franzes Visser, timmermam, geboren te Lemmer (Fr) op 14 december 1772, overleden aldaar op 23 november 1834, 61 jaar oud, Hij is getrouwd te Lemmer (Fr) op 3 december 1797, op 24-jarige leeftijd met Baukje Jelles Sakema, overleden voor 1839, dochter van Jelle Jetzes Sakema en Pietje Baukes.

Uit dit huwelijk:

Frans Stevens Visser, geboren te Lemmer op 20 mei 1798

Tjitske Stevens Visser, geboren te Lemmer op 3 november 1799

Jelle Stevens Visser, geboren te Lemmer op 3 februari 1802

Pieter Stevens Visser, geboren te Lemmer (Fr) op 1 juli 1805, overleden aldaar op 17 maart 1848

Rinze Stevens Visser, geboren te Lemmer op 1 mei 1808


 

Jelle Stevens Visser, Visser, geboren te Lemmer op 3 februari 1802, overleden aldaar op 9 juli 1871, 69 jaar oud,  Hij is getrouwd te Lemsterland op 18 maart 1827, op 25-jarige leeftijd met Klara Jacobs de Blauw (24 jaar oud), naaister, geboren te Lemmer op 10 oktober 1802, overleden aldaar op 20 januari 1881, 78 jaar oud, dochter van Jacob Andries de Blauw ( kastelein ) Jacob is overleden op 23 september 1806, hij was toen 46 jaar, het gezin telde 6 kinderen en Antje Yskes. ) naaister ) Antje gaat hertrouwen op 10 juni 1807 met Eling Jans, huisman te Oosterzee.

Op 21 februari 1865 raakt er een houten marineschip opgesloten in het ijs voor de kust van Gaasterland, het schip raakte lek, en er werd een noodvlag gehesen. Een aantal mannen van Lemmer ging hier op af, over en door het ijs, om de bemanning te redden. Na een zware tocht slaagden zij er in om de mensen van boord te halen. Voor dit redden werd later een getuigschrift uitgereikt aan Jacob, Bauke, Steven en Andries Visser, Wijbrand Ras, Gerben en Jurjen Bootsma en Poppe Gaukes Bootsma.( Uit het boek van A.E.Klijnsma ) in de oudheidkamer van Lemmer hangt het getuigschrift van Jacob Visser.

info  getuigschrift

Uit dit huwelijk:

Steven Jelles Visser, geboren te Lemmer op 10 juni 1828

Jacob Visser, geboren te Lemmer op 17 februari 1831

Bauke Visser, geboren te Lemmer op 13 augustus 1833

Anne Visser, geboren te Lemmer op 13 juni 1836, overleden op 22 mei 1863 te Lemmer.

Baukje Visser, geboren te Lemmer  op 4 juli 1839, overleden aldaar op 14 juli 1842, 3 jaar oud.

Andries Visser, geboren te Lemmer op 4 april 1842

Frans Visser, geboren op 28 juni 1846 te Lemmer, overleden op 11 november 1849 te Lemmer (3 jaar)


 

Andries Visser  geboren te Lemmer op 4 april 1842, overleden aldaar op 10 mei 1927, 85 jaar oud,  Hij is getrouwd te Lemsterland op 13 mei 1866, op 24-jarige leeftijd met zijn nicht Baukje Visser (20 jaar oud), geboren te Lemmer op 8 augustus 1845, overleden aldaar op 15 december 1909, 64 jaar oud, dochter van Rinze Stevens Visser  en Fettje Riemersma.

Uit dit huwelijk:

Klara Visser, geboren te Lemmer op 26 februari 1867

Fettje Visser, Dienstmeid, geboren te Lemmer op 15 september 1869

Jelle Visser, bijnaam Bogaard, geboren te Lemmer op 18 september 1871

Francina Visser, geboren te Lemmer op 7 november 1873

Rinze Visser ook genaamd Reenze van Beike, geboren te Lemmer op 25 december 1876

Frans Visser, geboren te Lemmer op 4 december 1879

Kaatje Visser, geboren te Lemmer op 5 augustus 1884

 

 
Auke  Bakker  08-05-1864   24-09-1949  en       Klara Visser  26-02-1867      06-05-1950     Begraafplaats Lemmer

Stamboom familie Visser
 

Klara Visser, geboren te Lemmer op 26 februari 1867, Zij is getrouwd te Lemsterland (Fr) op 27 mei 1887, op 20-jarige leeftijd met Auke Bakker (ongeveer 23 jaar oud), Visser, geboren te Lemmer (Fr) rond 1864, zoon van Johannes Bakker en Margje Dijkstra. Auke was in 1902 eigenaar van de aak LE 6.

Gelezen:     Auke Bakker van de LE 6 met zijn vrouw Clara en hun vijf zonen en twee dochters, ze waren toen allemaal nog in huis. Het was een muzikale familie, want drie zonen waren bij de muziek. Ook weet ik nog met wie alle kinderen getrouwd zijn maar als ik dat allemaal neer schrijf zit ik hier wel tot eind van het jaar. Hun schip de LE 6 is nu in handen van Schirm, het is een mooi schip.

Uit dit huwelijk:

1 : Andries Bakker, Havenmeester. Hij was gehuwd met Iemkjen Koornstra, geboren te Lemmer op 9 november 1892, overleden aldaar op 5 november 1960, 67 jaar oud, dochter van Jelle Koornstra en Albertje Bergsma.

2 : Johannes Bakker, Johannes, is getrouwd met Jongsma.

3 : Margje Bakker, Margje is getrouwd met, Klaas Jongsma.

4 : Pieter Bakker, Pieter is getrouwd met Vleeshouwer.

5 : Jelle Bakker, sluiswachter, Jelle is getrouwd met Hitske van Veen.

6 : Boukje Bakker, Boukje is getrouwd met Jan Coehoorn,
                                           zoon van
Janus Coehoorn en(Jansje Van Hielk.).Jantje Seldenthuis

naar boven voor Stam Coehoorn


De beste stamboom websites? Bezoek de Voorouders Top 50 CheckStat Schrijf een bericht in het gastenboek.
 Heeft u nog een leuke foto voor dit album? mail:    Hans Schouten       
Bekijk hier ons gastenboek.


aanvullingen, vragen, etc. ankeveen@dds.nl  Hans Schouten

index
 

http://www.genlias.nl/nl/search.jsp  

http://www.digitalestamboom.nl

http://www.groenehartarchieven.nl

http://stamboom.ngv.nl

http://www.graftombe.nl/

http://www.online-begraafplaatsen.nl/